CMS

Ett CMS (eller innehållshanteringssystem, från engelskans Content Management System) är inom webbsammanhang ett verktyg som underlättar redigering av en webbplats. Editorn i CMS:et är ofta väldigt lik Microsoft Word. Ett exempel på CMS är WordPress.